שעות קבלת הורים

אין קבלת הורים לפי מתווה משרד הבריאות עד להודעה חדשה