טיפות של עוצמה

קבוצה של 15 ילדים שבאים ללמוד ולחקור את העוצמות שלהם.
לאחר הפעלת התכנית נרשמה עלייה בציונים של אותם תלמידים שלקחו חלק בתכנית, בעיות ההתנהגות השתפרו בצורה משמעותית והתלמידים השתמשו בכלים שהם למדו בסדנא.