יש לי יום הולדת
מאיה בוטראילי
  
18/10
איתמר חליפקס
  
23/10
עמית בואבי
  
25/10
חיים וולפטל
  
30/10
גל שניר
  
20/10
ליהי לירון ברקאי
  
23/10
רוי כהן
  
19/10
שי דריקס
  
19/10
יהלי מימון קפוסטין
  
25/10
אביב יוסף-חי אלקסלסי
  
19/10
אימרי ביטון
  
23/10
טוהר ברסי
  
29/10
אופיר שטיינברג
  
28/10
נועם דוד מנו
  
18/10
איליי יהודה מזרחי
  
18/10
ליאור כריחלי
  
29/10
חושן כהן
  
22/10
שליו ג'נשוילי
  
24/10
ליא קליף
  
23/10
לייה בויום
  
18/10
מורן בוטראילי
  
18/10
נטע קרקובסקי
  
24/10
אליה נדיה כלילי
  
19/10
סתיו כהן
  
27/10
ליאן חנן
  
24/10
אמרי כהן
  
27/10
אביגיל צירט
  
24/10
איתי ליאור חזום
  
25/10
עמית שחם
  
25/10
אופיר ולובלסקי ארג
  
22/10